top of page
jesus.jpg

A R T I S T

ANDREA KLIMO

Welcome to the place where you can relax!
About
photo by Mino Debnar4.jpg

THE SECRET OF GETTING

AHEAD

IS GETTING STARTED

-  MARK TWAIN  - 

Contact

All artwork is the sole property of Andrea Klimo and is held under copyright (even after purchase). The images, artwork, and contents of this website may not be copied, collected, or used for personal or professional gain without the written permission from Andrea Klimo. 

Všetky diela sú výhradným vlastníctvom Andrey Klimo a sú chránené autorským právom (aj po zakúpení). Obrázky, umelecké diela a obsah tejto webovej stránky nemožno kopírovať, zhromažďovať alebo používať na osobný alebo profesionálny prospech bez písomného súhlasu od Andrey Klimo.

bottom of page