top of page

IMPRESSION

I had the opportunity to spend 1 year in Russia,

where I created 14 paintings and 5 drawings.

As an artist, I used Moscow's traditional architecture, which symbolizes the Russian nation. I personally visited and observed every single building. The paintings express the spiritual restoration of these monuments.

/technique of painting: Acrylic on canvas, Mixed media/

V Rusku som mala možnosť stráviť 1 rok, kde som vytvorila dokopy 14 umeleckých diel a 5 kresieb.

Ako autor som pracovala s moskovskou tradičnou architektúrou, ktorá vo mne symbolizovala ruský národ. Jednotlivé stavby som osobne navštívila a zaznamenala. Obrazy vyjadrujú duchovú obnovu pamiatok.

/technika maľby: Akryl na plátne, Mix media/

bottom of page