top of page

LIGHT

The rediscovery of dreams, identity of man, and finding his potential.

/technique of painting: Acrylic on canvas/

Znovu objavenie snov, identita človeka a jeho potenciál.

/technika maľby: Akryl na plátne/

bottom of page