top of page
Search
  • Andrea Príbytná Klimo

Exhibition Impression

Updated: Dec 18, 2020


Jedinečná výstava ,,Impression“, spolu s talentovanou ruskou umelkyňou Nastassja Garbovski. Slávnostne otvorenie výstavy dňa 8. februára 2020 vo výstavnej miestnosti JINR Universal Public Library v Dubne, Moskovská oblasť, Rusko.
A unique exhibition "Impression", together with talented artist Nastassya Garbovski /RU/.

An original collection of paintings that opened on February 8, 2020 in the JINR Universal Public Library in Dubna, Moscow region, Russia.

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page