Search
  • Andrea Príbytná Klimo

Exhibition Impression

Updated: Dec 18, 2020


Jedinečná výstava ,,Impression“, spolu s talentovanou ruskou umelkyňou Nastassja Garbovski. Slávnostne otvorenie výstavy dňa 8. februára 2020 vo výstavnej miestnosti JINR Universal Public Library v Dubne, Moskovská oblasť, Rusko.
A unique exhibition "Impression", together with talented artist Nastassya Garbovski /RU/.

An original collection of paintings that opened on February 8, 2020 in the JINR Universal Public Library in Dubna, Moscow region, Russia.

19 views0 comments

Recent Posts

See All