top of page
Search
  • Andrea Klimo

Medzinárodný veľtrh súčasného umenia v Bruseli, v spolupráci s Van Gogh Art Gallery

Updated: Feb 2

Pre nadšencov umenia a zberateľov!

Nemôžem sa dočkať, kedy budeme spolu a oslávime radosť z umenia!

Som rada, že som súčasťou Medzinárodného veľtrhu súčasného umenia v Bruseli, v spolupráci s Van Gogh Art Gallery z Madridu.

Z dôvodu opatrení prijatých belgickou vládou na boj proti vírusu, sa mnohé udalosti nemôžu uskutočniť v plánovanom termíne. Veľtrh umenia, ktorý sa pôvodne plánoval na november 2020, je preložený na november 2021.

Buďte opatrní, zostaňte naladení!


For Art Enthusiasts and Collectors!

I can't wait to be together and celebrate the joy of art!

So glad to be part of the International Contemporary Art Fair Brussels in collaboration with Van Gogh Art Gallery from Madrid.

Due to the measures taken by the Belgian government to tackle the virus, many events can not take place on the planned date. The Art Fair, initially planned for November 2020, is rescheduled to November 2021.

Take care, stay tuned!

19 views0 comments

Comentários


bottom of page